English version Polska wersja
WYTYCZNE DOTYCZĄCE SESJI PLAKATOWEJ

Streszczenie plakatu należy zgłosić za pomocą formularza dostępnego tutaj Bezpośrednio ze strony głównej do formularza można przejść klikając zakładkę „Streszczenia”.  W formularzu należy zaznaczyć formę prezentacji: „plakat”.Informacje techniczne


Sesja plakatowa odbędzie się w dniu 27 września 2013.


Dokładny termin prezentacji posterowych zostanie podany na stronie Zjazdu po zakończeniu przyjmowania streszczeń.


Plakat powinien być przygotowany w postaci jednego arkusza o wymiarach 90cm (szerokość) x 120cm (wysokość)  - orientacja pionowa.


Plakat powinien zawierać:


  1. Tytuł pracy
  2. Autorów pracy oraz ich  miejsce zatrudnienia.
  3. Tekst plakatu w j. polskim powinien być podzielony na sekcje: wstęp, cele pracy, wyniki, wnioski.
  4. Tekst zgodny z wcześniej wysłanym streszczeniem,   ilustracje i wykresy powinny być dobrze widoczne z odległości  2 metrów.

Autorzy plakatów powinni być obecni w trakcie trwania sesji plakatowej w celu przedstawienia pracy i dyskusji z uczestnikami Zjazdu.


Organizatorzy zapewniają dwustronną taśmę klejącą w celu umocowania plakatu.

Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: