English version Polska wersja

WSTĘPNY PROGRAM ZJAZDU 


Sesje plenarne 

Seminaria tematyczne 

Sympozja sponsorowane 

Sesje plakatowe 

Konferencje okrągłego stołu 

Sesje warsztatoweRamowy Program Zjazdu Zakopane 2013


Program Naukowy Zjazdu Zakopane 2013


Organizatorzy zastrzegają, że podany program może ulec zmianie.

Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: