English version Polska wersja

Polskie Towarzystwo Badania Bólu zostało zarejestrowane w grudniu 1991 roku w Poznaniu, będąc jednocześnie polskim oddziałem Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu (Polish Chapter of IASP).


Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny, a jego wiodącym celem jest wspieranie badań naukowych dotyczących bólu i ich zastosowania w praktyce klinicznej. PTBB prowadzi również  działalność wydawniczą oraz zajmuje się organizowaniem zjazdów, konferencji i sympozjów.


W 1993 roku PTBB przystąpiło do Europejskiego Stowarzyszenia Towarzystw Bólowych (EFIC).


Zapraszamy na oficjalną stronę PTBB: www.ptbb.pl

Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: