English version Polska wersja

Formularz zgłoszeniaRejestracja internetowa została zamknięta. Jeśli chcą Państwo zgłosić uczestnictwo w Zjeździe prosimy o kontakt telefoniczny: +48 100 383 533
Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: