English version Polska wersja

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego VIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Zjeździe, który odbędzie się w Zakopanem w dniach 25-28 września 2013 roku.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką diagnostyki i leczenia bólu, zarówno naukowców reprezentujących badania podstawowe jak i lekarzy, pielęgniarki oraz psychologów i rehabilitantów.

Na tak wielospecjalistycznym forum będą prezentowane najnowsze osiągnięcia w zakresie badań nad bólem. Najlepsi specjaliści z Polski i zagranicy będą omawiać najnowsze osiągnięcia naukowo-badawcze, doświadczalne i kliniczne sprzyjające rozwojowi w dziedzinie Medycyny Bólu. Omawiane również będą kwestie jakości opieki nad pacjentem z bólem przewlekłym.
Aby poszerzyć spojrzenie na zagadnienia związane z bólem, planujemy zorganizowanie wykładów i sesji plenarnych o charakterze interdyscyplinarnym, warsztatów, sesji plakatowych oraz prezentacji interaktywnych.
Zachęcam Państwa i jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału w Zjeździe, który odbędzie się w stolicy polskich Tatr i mam nadzieję, że poziom merytoryczny spełni Państwa oczekiwania.

Z poważaniem,


Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Fundacja Medycyny Bólu
 
Patronat medialny:
Partnerzy Zjazdu: